• Projektujemy, produkujemy,
  sprzedajemy i serwisujemy

  Maszyny dla przemysłu
  spożywczego i gastronomii

Usługi

SZKOLENIE W ZAKRESIE WĘDZENIA

 • naturalnym dymem
 • aerozolem uwodnionego naturalnego dymu
 • poprawy kolorystyki wyrobów
 • zmniejszenia ubytków wagowych
 • zmniejszenia zawartości alfa-benzopirenów w wyrobach

SZKOLENIE W ZAKRESIE OBSŁUGI KOMÓR WĘDZARNICZO-PARZELNICZYCH FIRMY GROS

 • podział, budowa i działanie urządzeń do wędzenia
 • programowanie i obsługa sterowników MIKSTER
 • obsługa dymogeneratorów
 • obsługa systemu wędzenia aerozolem
 • mycie automatyczne komory
 • mycie dymogeneratorów
 • wymiana grzałek, czujników temperatury, uszczelek, szyb

NAPRAWY

 • układu zasilania
 • układu sterowania
 • układu grzania
 • układu obiegu powietrza, dymu i pary
 • układu wytwarzania pary
 • układu wytwarzania dymu
 • układu zimnego wędzenia
 • układu aerozolu
 • układu mycia
 • układu schładzania
 • układu oświetlenia
 • uszczelnień
 • przeszklenia

LIKWIDACJA PRZYCZYN WYBUCHÓW W KOMORACH WĘDZARNICZYCH

MODERNIZACJE

 • zamiana sterowania manualnego na elektroniczne z programowalnym sterownikiem z pamięcią
 • zamiana sterowania klapami z pneumatycznego na elektryczne
 • zamiana silników 2 biegowych na jednobiegowe sterowane falownikami
 • zamiana wędzenia dymem na wędzenia uwodnionym dymem-aerozolem
 • dodawanie funkcji wędzenia uwodnionym dymem do komór wędzarniczo-parzelniczych

SPRZEDAŻ CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

 • czujniki temperatury
 • grzałki elektryczne
 • uszczelki
 • osprzęt elektryczny
 • wózki wędzarnicze
 • kije wędzarnicze
 • pręty wędzarnicze
 • siatki wędzarnicze
 • haczyki do zawieszania ryb
 • zrębki wędzarnicze
 • uwodniony dym wędzarniczy
 • zmywacz żywicy dymowej